KARTY KATALOGOWE
w formacie Adobe Acrobat PDF i DjVu
Adobe Acrobat PDF (ściągnij plug-in do przeglądarki)DjVu (ściągnij plug-in do przeglądarki)
1
2


NIVOMAG

Pływakowy sygnalizator poziomu NIVOMAG znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle do sygnalizacji poziomu cieczy.

Karta katalogowaw formacie PDFw formacie DjVuPływakowy regulator poziomu MAC-3 może być stosowany w zbiornikach otwartych i zamkniętych do regulacji i sygnalizacji poziomu cieczy.

Karta katalogowaw formacie PDFw formacie DjVu
MAC-3KEY

Pływakowy regulator poziomu KEY może służyć do bezpośredniego sterowania pompą małej mocy.

Karta katalogowaw formacie PDFw formacie DjVuPływakowy regulator poziomu SMALL może być stosowany w zbiornikach otwartych i zamkniętych do regulacji i sygnalizacji poziomu cieczy.

Karta katalogowaw formacie PDFw formacie DjVu
SMALLQUICK STOP

Regulator napełniania QUICK STOP bardzo szybko przełącza się z pozycji otwartej w zamkniętą i vice-versa.

Karta katalogowaw formacie PDFw formacie DjVuPływakowy sygnalizator poziomu PSP-2 przeznaczony jest do sygnalizacji i/lub regulacji poziomu dowolnych cieczy nie powodujących korozji materiałów, z których jest zrobiony.
Zamiast PSP-2 zalecamy stosować nowocześniejsze i tańsze rozwiązanie SLC 10/20 E lub MAC-3.

Karta katalogowaw formacie PDFw formacie DjVu
PSP-2SLC 10/20 E

Pływakowy regulator poziomu SLC 10/20 E nie posiada w swojej konstrukcji materiałów potencjalnie zagrażających środowisku.

Karta katalogowaw formacie PDFw formacie DjVuPływakowy czujnik poziomu PCP przeznaczony jest do sygnalizacji i regulacji granicznych wartości poziomów czystych i niekrystalizujących mediów. Z uwagi na zastosowane materiały konstrukcyjne wykazuje bardzo dobrą odporność chemiczną na ogólnie stosowane media.

Karta katalogowaw formacie PDF
PCPSK-35

Sonda konduktometryczna SK-35 przeznaczona jest do pracy w układach automatyki i sygnalizacji jako czujnik kontaktowy poziomu cieczy przewodzących prąd elektryczny.
Zamiast SK-35 zalecamy stosować nowocześniejsze i tańsze rozwiązanie (SPC-1K) CZP-1.

Karta katalogowaw formacie PDFw formacie DjVuSonda konduktometryczna DSH-3R jest odpowiednio izolowaną elektrodą połączoną z przewodem sondy.

Karta katalogowaw formacie PDFw formacie DjVu
DSH-3RESP-50

Sygnalizator poziomu ESP-50 przeznaczony jest do sygnalizacji i regulacji poziomu cieczy przewodzących w zbiornikach otwartych i zamkniętych.
Zamiast ESP-50 zalecamy stosować nowocześniejsze i tańsze rozwiązanie SPC-1K.

Karta katalogowaw formacie PDFw formacie DjVuSygnalizatory poziomu cieczy i ciał sypkich SPC-1K służą do sygnalizacji obecności i regulacji poziomu mediów słabo i dobrze przewodzących jak np. woda pitna, kotłowa, ścieki, pulpy, syropy, emulsje, chemikalia, napoje, mleko, mokry piasek, drobny węgiel, masę formierską itp.

Karta katalogowaw formacie PDFw formacie DjVu
SPC-1KCZP-1cG1

Czujnik poziomu (sonda konduktometryczna) CZP-1cG1... przeznaczony jest do sygnalizacji i regulacji poziomu bądź obecności, mediów (cieczy i ciał sypkich) przewodzących prąd elektryczny. Stosowany jest do zbiorników otwartych i zamkniętych, bądź w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem, w szerokim zakresie ciśnień, temperatur, agresywności chemicznej i przewodności elektrycznej mediów.

Karta katalogowaw formacie PDF

© 2002 ZACH METALCHEM Sp. z o.o.