zamknij

Konduktometryczne

SYGNALIZATOR - REGULATOR POZIOMU CIECZY I CIAŁ SYPKICH RPC-50 (ZESTAW DPZ-53 + CZP-1..)

Sygnalizatory - Regulatory poziomu cieczy i ciał sypkich RPC-50(zastępują dawne ESP-50 czyli przekaźniki EP-53N105TZ i sondy SK-35) przeznaczone są do sygnalizacji i regulacji poziomu mediów przewodzących takich jak  woda, kondensat, destylat, napoje, pulpy, ścieki, roztwory kwasów zasad i soli, uwodnione masy półpłynne, wilgotny piasek, gleba, płody rolne, węgiel itp.
Sygnalizatory - regulatory  RPC-50  zbudowane są z czujników (sond)  przewodnościowych (konduktancyjnych, konduktometrycznych ) CZP-1.. (mogą być też CZP-2..; CZP-3.., CZP-4 ..  CZP-5..) - montowanych w miejscu występowania sygnalizowanego medium i przetwornika wielopoziomowego DPZ-53 zawierającego na wejściach  dwustanowe  przetworniki (przekaźniki) impedancji (3 tory po 2 poziomy każdy). Całość jest zmontowana w obudowie skrzynkowej. Czujniki z przetwornikiem łączy się przewodami elektrycznymi (Cu 1,5 mm2 ).

Parametry Sygnalizatora – Regulatora poziomu cieczy i ciał sypkich   RPC – 50:

Przetwornik (przekaźnik elektroniczny)  DPZ-53:
Zasilanie:  (+10, -15 %;  opcje):   230V~;  24V~;  6 VA  
Zdolność łączeniowa przekaźników wyjściowych (obc. rezystancyjne): 8A ; 250V~ ; 2000 VA
Sygnalizacja świetlna stanu  przekaźników  wyjściowych: zielona lampka - przekaźnik załączony czerwona lampka – przekaźnik wyłączony 
Temp. otoczenia:  - 25  ¸ + 55 °C 
Liczba torów pomiarowych: 3
Napięcia podawane na czujniki: ~ 7 V     ( < 24V )
Czułość (progi przełączania - wartość środkowa przybliżona; ustawiane niezależnie):        Zakres:                1     2       3       4                            
Czułość [ k Ω]:     1    10    100    1000
Wymiary obudowy i ilość i wielkość dławnic:  125x125x100  (3 x PG11)
Zwłoka czasowa : ~ 0,5 .. ~50 s zależnie od położenia nastaw
Przewodność cieczy (z CZP-1.): Zakres     1        2       3       4
                            µS/cm                    >200     20      2      0,2
Stopień ochrony obudowy:  IP 67   

Czujnik (sonda)  CZP-1..  :

Wytrzymałość ciśnieniowa:             max 3,0 MPa  
Wytrzymałość temperaturowa: max 250 °C  przy 3,0 MPa
dla odm. wzmocnionej CZP-1w max 100 °C  (w odm. CZP-1wT  max 250 °C)
Materiały zwilżane 1H18N9T*, PTFE (PEX w odm . -w  na 100°C )
Gwint łącznika (stożkowy): R 1/4 lub MK20x1,5 (uszczelniać taśmą teflonową)
      w odm. CZP-1-35  gwint walcowy M20x1,5; uszczelka płaska Ø 20/30
Długość izolacji:   ~100 mm,   w odm. -w ~ 200mm
Ø elektrody: - standard 4mm (w CZP-1-35  6kt 7mm + EKD-1 Ø 4mm)
     - dla odm. CZP-1w 8 mm, (elektrod dodatkowych (przedłużek) EKD-1w  też)
Długości elektrody* L [m] L = 0,45; 0,95  +1,0; 2,0...(el. dodatk. EKD-1)
 
Rodzaj  zacisku śrubowy:  2,5 mm2
Stopień ochrony zacisku IP 55 (IP 67 po wypełnieniu kapturka smarem silikonowym)

Pobierz plik PDF
Wróć do listy