zamknij
Masowe
Regulatory
Przepływu
BH
Pomiar
Przepływu
Cieczy

Codea
Pomiary
w Strefie
Zagrożenia
Wybuchem
Fafnir
Pomiary
Poziomu
Finetek

Aktualności

MW-Instruments - zmiana logo

MW-Instruments - zmiana logo

Czytaj więcej
EL-FLOW Prestige

EL-FLOW Prestige

Czytaj więcej
Więcej

O firmie

“Rozwiązywanie
problemów pomiaru i
sygnalizacji poziomu,
przepływu, ciśnienia,
temperatury.”

ZACH METALCHEM" Sp. z o.o. jest firmą za-
pewniającą kompleksową obsługę w zakre-
sie automatyki i pomiarów.
Reprezentujemy kilkudziesięcioletnie do-
świadczenie w zakresie produkcji, doboru
i montażu aparatury kontrolno-pomiarowej
w najtrudniejszych nawet warunkach wystę-
pujących w praktyce, zwłaszcza przy pomia-
rach i sygnalizacji poziomu, przepływu cie-
czy i gazów.
Jesteśmy firmą prywatną, tak więc każdy
sukces firmy, którym jest zadowolenie
naszych klientów wynikające z współpracy
z nami, jest osobistym sukcesem jej właści-
cieli, zarazem członków Zarządu Firmy.