zamknij

Oferta

Aparatura pomiarowa – nasza oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Oferujemy wysokiej jakości aparaturę kontrolno-pomiarową w tym: - sygnalizatory i mierniki poziomu cieczy i ciał sypkich: konduktometryczne, pływakowe, ultradźwiękowe, wirnikowe, magnetostrykcyjne, elektromechaniczne, termiczne, pojemnościowe, admitancyjne, przechyłowe, wibracyjne

- sygnalizatory i mierniki przepływu cieczy: tłokowe, termiczne, wiosełkowe, indukcyjne, owalno-kołowe, turbinowe, rotorowe,
- mierniki i regulatory przepływu gazów
- mierniki poziomu gazu
- mierniki i sygnalizatory ciśnienia,
- mierniki, sygnalizatory i regulatory temperatury
- mierniki przenośne do pomiaru temperatury, wilgotności i pH,
- filtry do cieczy i gazów,
- szafy sterownicze

Posiadamy rozwiązania dla przemysłu spożywczego, paliwowego, energetycznego, wydobywczego, metalurgicznego, wodno-kanalizacyjnego, instytutów badawczo-rozwojowych i wyższych uczelni.
Urządzenia przeznaczone dla pracy w strefie niebezpiecznej posiadają certyfikat ATEX.


Sygnalizacja poziomu cieczy
Sygnalizacja poziomu cieczy
Wskaźniki poziomu cieczy
Wskaźniki poziomu cieczy
Sygnalizacja i poziom materiałów sypkich
Sygnalizacja i poziom materiałów sypkich
Mierniki poziomu cieczy i materiałów sypkich
Mierniki poziomu cieczy i materiałów sypkich
Pomiar i regulacja przepływu cieczy
Pomiar i regulacja przepływu cieczy
Pomiary przepływu w kanałach otwartych
Pomiary przepływu w kanałach otwartych
Inne mierniki przepływu cieczy
Inne mierniki przepływu cieczy
Sygnalizatory przepływu cieczy
Sygnalizatory przepływu cieczy
Wskaźniki przepływu cieczy
Wskaźniki przepływu cieczy
Pomiar, sygnalizacja, i regulacja przepływu gazów
Pomiar, sygnalizacja, i regulacja przepływu gazów
Pomiar, sygnalizacja i regulacja ciśnienia
Pomiar, sygnalizacja i regulacja ciśnienia
Pomiar i sygnalizacja temperatury
Pomiar i sygnalizacja temperatury
Mierniki przenośne
Mierniki przenośne
Przemysł spożywczy
Przemysł spożywczy
Inne
Inne